Innovationskaravanen

Velkommen til Innovationskaravanen! Innovationskaravanen tilbyder dig, som underviser, teori indenfor innovationspædagogik og -didaktik, og praktiske øvelser du kan lave med dine elever. Alt sammen i en kort og overskuelig form. Derudover giver Innovationskaravanen dig mulighed for at hente hjælp og input udefra i form af et hold af erfarne ressourcepersoner samt en stor gruppe innovationsboostere.

 

Hvad er Innovationskaravanen?

Innovationskaravanen er sidste nye tiltag i Region Nordjyllands innovationskonkurrence Nordjyske Nyskabere. Innovationskaravanen er en publikation med fokus på at udbrede viden om og lysten til at undervise med og i kreativitet og innovation ude på de nordjyske ungdomsuddannelser. Publikationen er sendt til alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen, men kan også downloades her.

 

Innovationskaravanen har tre fokusområder:

 

1)      Innovationspædagogik. Her forstås kreativitet og innovation som en pædagogisk tilgang, der kan anvendes i alle fag og på alle ungdomsuddannelsestyper til netop at fremme innovation og kreativitet i undervisningen.  Innovationspædagogikken i Innovationskaravanen er delt op det mentale, det fysiske og det sociale læringsrum. Læs mere om teorien bag innovationspædagogikken samt de tilhørende øvelser i Innovationskaravanen. Supplerende øvelser findes nederst på denne side.

 

2)      Innovativ didaktik. Her er der tale om metodiske veje til et innovativt og kreativt undervisningsforløb. Innovationskaravanen præsenterer seks trin til en innovativ didaktik. Trinene kan anvendes som ét samlet undervisningsforløb, men kan også anvendes enkeltvis, hvor de måtte passe ind i undervisningen. Læs mere om teorien bag den innovative didaktik samt de tilhørende øvelser i Innovationskaravanen. Supplerende øvelser findes nederst på denne side.

 

3)      Ressourcepersoner og innovationsboostere. Innovationskaravanen gør det muligt at styrke din undervisning i og med innovation ved hjælp af henholdsvis et korps af ressourcepersoner og en stor gruppe af såkaldte innovationsboostere. Ressourcepersonerne er alle undervisere, der har erfaring med at undervise enten i faget innovation eller med at bruge en innovativ og kreativ tilgang i sin undervisning. Ressourcepersonerne står klar til at give gode råd og sparring - både hvis du skal til at bruge innovation i din undervisning for første gang, og hvis du har brug for gode råd til, hvordan du udvikler din undervisning på området. Innovationsboosterne er et korps af oplægsholdere, hvorfra hver ungdomsuddannelsesinstitution kan få ét oplæg på Innovationskaravanens regning. Inovationsboosterne er alle sammen erfarne folk, der har arbejdet med innovation i praksis, og som hver især har bidraget til skabelsen af en innovativ kultur indenfor deres felt. Læs om ressourcepersonerne og inovationsboosterne i Innovationskaravanen, eller find dem nederst på denne side.

 

Hvorfor Innovationskaravanen?

Nordjylland har en væsentlig interesse i, at de nordjyske unge både får stimuleret lysten og evnerne til at arbejde innovativt og kreativt. Dette er vigtige kompetencer, fordi styrker inden for både innovation, kreativitet og entreprenørskab er forudsætninger for vækst og produktivitet blandt virksomheder og i regionen generelt.

Netop derfor har Regionsrådet i Nordjylland igangsat og støttet flere initiativer til at udbrede kendskab til kreativitet og innovation på de nordjyske ungdomsuddannelsesinstitutioner. Innovationskaravanen er seneste tiltag og skal støtte underviserne i at bringe mere kreativitet og innovation ind i undervisningen - helt uafhængigt af fag og ungdomsuddannelsestype.

Innovationskaravanen er en del af innovationskonkurrencen Nordjyske Nyskabere, som samler elever fra alle typer af ungdomsuddannelser i hele regionen med det mål at give de unge redskaber til at videreudvikle på ideer inden for både social og produktinnovation.

Innovationskaravanen er således tænkt som en optakt til deltagelse i Nordjyske Nyskabere, men kan naturligvis også bruges i undervisningen generelt. Materialet i publikationen kan anvendes trin for trin, men det er ligeledes muligt at håndplukke de emner og øvelser, som passer til dit aktuelle behov som underviser.

 

Sådan booker du en innovationsbooster

I regi af innovationskaravanen har alle de nordjyske ungdomsuddannelsesinstitutioner mulighed for - gratis - at få en de erfarne innovationsboostere ud til at holde oplæg på skolen. Enten for hele skolen eller for en gruppe, hvor oplægget måtte have særlig relevans.

I forbindelse med bookning af en innovationsbooster, skal I være opmærksomme på følgende:

 • Der er ét gratis oplæg pr. ungdomsuddannelsesinstitution (uanset størrelse)
 • Det er muligt selv at betale for et ekstra oplæg, men bookning skal foregå i regi af Innovationskaravanen.
 • Flere skoler må gerne slå sig sammen, så der er mulighed for flere oplægsholdere.
 • Al bookning foretages af EUC Nordvest. Så send en mail til: llk@eucnordvest.dk med angivelse af den ønskede oplægsholder og min.2 datoer og klokkeslæt, samt angivelse af konkret adresse med lokalenummer samt ansvarlig kontaktperson (med mail/telefon).
 • Oplægget skal finde sted i skoleråret 2013/2014
 • Bookningen af oplægget skal være foretaget inden den 1. januar 2014 (herefter får interesserede skoler mulighed for et ekstra oplæg, hvis ikke alle skoler gør brug af deres oplæg)

 

Øvelser og materiale

Her kan du downloade hele Innovationskaravanen, listen med ressourcepersoner og innovationsboostere. Du kan også finde supplerende øvelser til teorien i Innovationskaravanen og en liste med nyttige links.

 • Innovationskaravanen, find publikationen i sin helhed her.
 • Ressourcepersoner, find listen med ressourcepersoner her.
 • Innovationsboostere, find listen med oplægsholdere her.

 

 • Det mentale læringsrum, handouts til øvelser findes her.
 • Det sociale læringsrum, supplerende øvelser og handouts findes her.
 • Trin 3, Ideudvikling, powerpoint til ideudvikling findes her.
 • Trin 4, Prototyping, variation over øvelse til prototyping findes her.
 • Trin 5, Handling, find handouts til netværksøvelsen her.
 • Trin 6, Evaluering, find beskrivelse af og handouts til portfoliometoden her.

 

 • Nyttige links, du finder en liste med nyttige links her.