Idétyperne

Nordjyske Nyskabere handler om at arbejde med ideer, der skaber værdi - både for de deltagende hold og for de mennesker, ideerne berører. Den værdi kan både være økonomisk, samfundsmæssig eller noget helt andet. Alle typer af ideer er velkomne. Fælles for de deltagende idéer er blot, at de skal have potentiale til og en ambition om at kunne realiseres.


Nordjyske Nyskabere definerer innovation som en proces, hvor man ser muligheden, får en idé, og realiserer den. Ideen skal skabe værdi for nogen eller noget.Værdiskabelsen behøver ikke at være af økonomisk art.

 

Hvor kommer ideerne fra? 

De kommer fra 2 kilder, forestiller vi os:

 

- Fra deltagerne selv: ud fra deres egne eller andres oplevede behov og gode ideer

- Fra skolen: Skolen kører måske et tema, som de beder deltagerne ideudvikle inden for

 

Det er vigtigt at pointere, at der ikke er nogen forskel i bedømmelsen af ideerne, alt efter hvor de kommer fra. Det vigtigste er, at deltagerne tager ejerskab til ideerne, og sætter deres unikke præg på udviklingen af dem. 

22