For skoler/lærere

 

Hvorfor deltage i Nordjyske Nyskabere?

Nordjyske Nyskabere er en innovationskonkurrence, som handler om at skabe grobund for, at nye ideer kan tage form og blive til virkelighed.

 

Regionsrådet i Nordjylland har igangsat konkurrencen med det overordnede formål at sætte innovation, kreativitet og iværksætteri på dagsordenen på samtlige nordjyske ungdomsuddannelser. Tanken er at medvirke til at gøre de unge mere innovative, kreative og iværksætterlystne, da det er den type unge, Nordjylland har brug for i fremtiden.

 

Nordjyske Nyskabere adskiller sig fra andre konkurrencer ved at gøre det muligt at arbejde med mange typer af ideer inden for de samme ramme. Konkurrencen er ikke bundet op på et bestemt fag, men kan tænkes ind i flere fag på de forskellige skoler. Dette er muligt, fordi det bærende element i konkurrencen er kreativiteten og nytænkningen bundet sammen med ideens realiserbarhed - uden det dog er nødvendigt at skulle ud at starte virksomhed.

 

Samtidig lægges der vægt på, at de unge gennem konkurrencens elementer generelt og gennem den indledende workshop i særdeleshed, får redskaber som også kan anvendes uden for konkurrenceregi. Det drejer sig bl.a. om værktøjer til fremlæggelse, træning mundtlig fremlæggelse, træning i feedback og en øget kompetence i at præstere under pres.

Konkurrencen søger derfor at:

  • Give deltagerne bedre forudsætninger og metoder til at arbejde med idéudvikling, hvad enten det drejer sig om social innovation eller produktinnovation.
  • Skabe rammerne for en konkurrence, hvori elever fra alle typer af ungdomsuddannelser kan udvikle deres ideer så langt, som det overhovedet er muligt, uanset om de har udførelse af ideen, videresalg af ideen eller virksomhed for øje.
  • Forsyne deltagerne med en række redskaber, fornyet viden og studiekompetencer, som kan anvendes i deres videre uddannelsesforløb.

Det er vores erfaring fra tidligere runder, at jeres elever får meget mere med hjem, end blot arbejdet med idéudvikling. Eleverne vil typisk også forbedre sig mærkbart ift. deres formidlingskompetencer. Vi træner formidling rigtig meget, og det kommer dem til gavn - også i skolen. Derudover arbejder vi med præsentation, tekstskrivning, brug af forskellige medietyper - herunder også foto, video, præsentationsprogrammer mv.), og så lægges der meget stor vægt på samarbejdsevner og gruppedynamik.

16.jpg

 

Hvad skal man vide som kontaktlærer i konkurrencen?

Det er vigtigt, at man som kontaktlærer i Nordjyske Nyskabere er klædt godt på til opgaven, derfor har vi lavet en folder specielt til dig, der enten overvejer at have hold med i konkurrencen, eller som allerede er blevet kontaktlærer. Du kan se folderen HER

 

Hvordan får man hold med i konkurrencen?

Det er skolerne selv, der udvælger de hold, og de ideer, som skal deltage i Nordjyske Nyskabere. Nogle skoler foretrækker at udvælge deltagerne direkte, og andre laver små interne konkurrencer for at sikre at de bedst kvalificerede ideer deltager. Udvælgelsesmetoden er helt op til den enkelte skole. Dog har vi opstillet følgende få kriterier, som I evt. kan tage udgangspunkt i:

  • Graden af kreativitet i ideen - rummer ideen kreativ tænkning?
  • Graden af originalitet i ideen - repræsenterer ideen noget, der aldrig før er set?
  • Graden af nyskabende værdi i ideen - viser ideen, at man kan anvende kendte produkter, processer el.lign. på helt nye måder?
  • Graden af udviklingspotentiale i ideen - er der mulighed for, at ideen kan realiseres?
  • Graden af fremtidsperspektiv i ideen - vurderes der at være et behov for ideen i fremtiden?