Bedømmelseskriterier

Deltagernes ideer bliver bedømt ud fra 4 overordnede kriterier:

 

Kriterium

Indhold

Realiserbarhed

 

 

 

 

Kan ideen realiseres inden for en overskuelig fremtid - enten af gruppen selv, eller af mulige samarbejdspartnere/købere? Kan ideen realiseres teknologisk, juridisk, økonomisk mv? (er der eksterne/ samfundsmæssige barrierer?)

Nyskabelse

Formår holdet at fremhæve ideens nyskabende sider? Er der lavet ordentlig research på ideen, og hvordan den adskiller sig fra evt. konkurrende idéer og/eller produkter?

 

Værdiskabelse

Skaber ideen værdi for andre enten i social eller økonomisk forstand (eller begge)? Løser ideen et specifikt problem, udfordring eller behov for samfundet, kunder, miljøet mv.? Giver det mening at investere (økonomi, ressourcer mv.) i ideen set ift. ideens forventede resultater?

 

Formidling

Formår gruppen at formidle konceptet omkring ideen klart og tydeligt? Er præsentationen velstruktureret og organiseret? Brænder gruppen igennem?

Formår gruppen at "sælge" ideen på en troværdig måde.

 

 

Det er de samme kriterier, der går igen i konkurrencens 3 sidste trin: workshops, semifinale og finale.

 

Der bliver fra dommernes side lagt vægt på, at deltagernes ideer kan realiseres. Det betyder ikke, at nytænkning og originalitet er underordnet, men det er afgørende, at ideen vurderes at kunne udføres i virkeligheden.